NOBEFO

- Norsk Behandlingsforbund 2020

 

Forventninger til deg som behandler

Er du terapeut, behanlder eller lege og du har hatt en pasient som du vet må ha en behandling for å kunne ha det bra en uke av gangen, men pasienten din ikke har nok penger til å ta behandlingen, kan vi hjelpe til så godt vi kan. Du og din pasienten må dekke kravene, som vi har satt, for å få innvilget støtte.


Vilkår til deg som behandler
 1. Pasienten må ha hatt minst 1 behandling hos deg.
 2. NOBEFO kan dekke opp til 8 behandlinger pr. gang.
 3. Navn på behandlingen.
 4. Du som behandler må utdype hvorfor behandlingen er nødvendig og eventuelt hvor mange behandliger du mener pasienten trenger.
 5. Du må gi en kort forklaring på hvorfor pasienten ikke kan dekke kosten selv og hvor mange behandlinger pasienten trenger.
 6. Både pasient og behandler må være medlemmer hos oss.
 7. Det må føres journal.
 8. Ufullstendig søknader blir ikke vurdert.


Viktig informasjon
 • Når du sender inn en søknad på vegne av din pasient, vil din pasient få tilsendt et egenerklæringsskjema på e-post. Den må fylles ut og sendes tilbake til oss innen 5 dager.
 • Vi gjør en vurdering i forhold til hva du og din pasient har sendt oss av opplysninger. Da blir det bestemt om behandlingen blir innvilget eller ikke.
 • Når behandlingen blir innvilget, blir det bestemt om behandlingen skal dekkes i sin helhet eller deler av den. Kan det være vi ber om epikrise eller sykehistorikk, for en best mulig vurdering. Epikrisen/sykehistorikk blir slettet hos oss så fort vurderingen er fullført. Vi følger personvern og taushetsplikt loven.
 • En pasient kan få dekket behandlingen, helt eller delvis, inntil 3 ganger i løpet av 12 mnd. Med mulighet om å få dekker opp til 8 ganger hver gang.
 • Behandlingstid 7-10 dager fra vi mottar alt informasjonen vi trenger. Mottar vi ikke alt informasjonen kan søknadsprosessen forkastes.
 • Alt av dokumentasjonen vi trenger skal sendes tilbake på en e-post.
 • Du som behandler kan fakturere oss den summen pasienten får innvilget for gjennomført time. OBS feil/overfakturering vil bli anmeldt for svindel.
 
 

Send Søknad

Din søknad er nå mottatt.
Vi vil komme til deg så fort vi har vurdert saken.
Ups! Det oppstod en feil.
klikk her for å prøve igjen.