NOBEFO

- Norsk Behandlingsforbund 2020

Endringer

25.3.2020 - Ble sendt en mail til alle våre medlemmer om informasjon ang. Årsmøte 2020

Nå nærmer det seg datoen vi har fastsatt til årsmøtet, 25. april, og for at alle skal være informerte om agendaen, så legges både den og budsjettet med som vedlegg i denne e-posten. (Disse er også lagt ut på vår hjemmeside.)

Årsmøtet vil fortsatt avholdes i henhold til informasjonen som er gitt, lørdag 25. april. Dette er selvfølgelig med forbehold om eventuelle endringer og forlengelser av tiltakene helsemyndighetene har iverksatt i forbindelse med korona-utbruddet som pågår i disse dager.

Da tiltakene som er iverksatt i den forbindelse, har styret vedtatt at ingen vil faktureres for mars eller april måned. Det vil også si at nye medlemmer vil også få fritak for betaling for mars og april, om de melder seg inn i denne perioden. Dette besluttet vi for å spare våre nåværende og kommende medlemmer for en utgift i denne økonomisk vanskelige tiden vi er inne i. Selv om summen er liten i seg selv, håper vi at det gir et tydelig signal om ønske om å bidra med det vi kan. Dette kan muligens utvides om tiltakene fortsetter

20.3.2020 - Endring av hjemmesidens funksjoner og tjenester

Vi ønsker at medlemskontingenten skal være lav og oppsett av terapeuter på en database som ikke er egnet til det krever mye mer jobb og stor risiko for at hjemmesiden ikke vil fungere optimalt.

Medlemskap på 150.- vil dekke NOBEFO sine brosjyrer til behandleren opp til 30 stk., 82% vil gå til NOBEFO-Hjelp konto og plass til klinikk-oversikt i hjemmesiden.


Det har blitt fjernet «finn behandler» fra hjemmesiden, ønsker fortsatt å beholde «finn Klinikk». Oversikt over terapeuter vil pasientene finne i det de går inn i registrerte behandlingssteder hos oss. Da vil de finne terapeuter som er medlemmer hos NOBEFO.